IB (International Baccalaureate) là bằng tốt nghiệp trung học danh giá nhất thế giới, được Tổ chức Tú tài quốc tế IBO thiết lập và phát triển từ năm 1968 tới nay, chương trình giảng dạy IBDP dành cho học sinh trung học từ 16 – 19 tuổi đã không ngừng được các giáo viên IB dày dặn kinh nghiệm cập nhật, điều chỉnh để luôn tiệm cận với giáo trình đào tạo đại học tại các quốc gia trên thế giới, rèn luyện kỹ năng học tập tự lập và hoàn thiện phẩm chất để trở thành công dân toàn cầu cho học sinh sau khi tốt nghiệp IB.

Bằng IB được công nhận và đánh giá cao bởi các trường đại học trên-toàn-thế-giới. Học sinh tốt nghiệp IB có lợi thế khi xin nhập học và có học bổng tại các trường đại học hơn so với các chương trình khác. IB giúp tăng cơ hội cho học sinh khi nộp đơn vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu.

Chi phí học IB đi đôi với chất lượng giảng dạy và giá trị bằng cấp khi tốt nghiệp.

Được giảng dạy bởi các trường đạt tiêu chuẩn khắt khe của IBO về cơ sở vật chất, giáo trình đào tạo, chất lượng giảng viên, kết quả học tập hằng năm của học sinh..

Học sinh IB phát triển toàn diện nhân cách song song với việc tiếp nhận kiến thức thông qua các giờ học CAS đặc trưng (Creativity, Action, Service) không có ở các chương trình trung học khác.

Giờ TOK (Theory of Knowledge) và EE (Extended Essay) trong chương trình IB khuyến khích việc suy nghĩ, phân tích, phát triển tư duy phản biện và rèn luyện khả năng viết luận.. hỗ trợ nhiều khi học sinh bước vào môi trường đại học.

Giáo trình IB đa dạng và không ngừng được cập nhật để chia sẻ và nâng cao kiến thức cho học sinh thông qua các bài tập về nhà, các giờ thảo luận trong lớp, các thí nghiệm khoa học, giúp hoàn thiện kĩ năng học tập và nghiên cứu..

Được xem như chương trình dự bị đại học, học sinh IB được xem xét cắt giảm một số tín chỉ tại một số trường đại học, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đắt đỏ khi vào đại học…