Chương trình International Baccalaureate Diploma Bằng Tú tài quốc tế IB

Dành cho học sinh đang/đã hoàn thành Lớp 9 VN

Tỷ giá tạm tính 1 NZD ~ 16.000 VND

Học phí:

Half-Year 10: ~ VND 192.000.000/2 kỳ học.

Year 11 chương trình Pre-IB: ~ VND 592.000.000/năm.

Year 12 chương trình IB: ~ VND 600.000.000/năm.

Phí nội trú / homestay:

Khu nội trú AIC: ~ VND 288.000.000/năm.

Homestay: ~ VND 241.000.000/năm …

AIC hỗ trợ giảm từ 5% – 10% học phí cho học sinh mới đã có anh/chị từng học tại trường.

Học bổng từ 10% – 50% học phí mỗi năm cho toàn thời gian 3 năm học tại AIC.

Chi tiết tại: https://www.aic.ac.nz/fees-schedule/

Các kỳ nhập học AIC 2021-2022:

2021-2022 AUCKLAND INTERNATIONAL COLLEGE TERM DATES for STUDENTS

Term 1: 21 July – 01 October 2021
Term 2: 18 October – 17 December 2021
Term 3: 26 January 2022 – 08 April 2022
Term 4: 26 April 2022 – 22 June 2022