Chương trình IB nuôi dưỡng học sinh như thế nào?

Mục đích của các chương trình IB là tạo ra những thế hệ học sinh mang tư duy toàn cầu, làm việc vì lợi ích cộng đồng, cùng bảo vệ và giúp thế giới trở nên hòa bình, tốt đẹp hơn.

Học sinh theo đuổi chương trình IB được IBO cam kết trở thành các cá nhân mang những đặc tính nổi trội như:

– Ham học hỏi

– Có kiến thức

– Biết suy luận, phân tích

– Sống có kỷ luật

– Có tư duy cởi mở

– Biết cách giao tiếp

– Biết quan tâm chăm sóc người khác

– Biết chấp nhận rủi ro

– Biết tạo sự cân bằng trong cuộc sống

– Biết đánh giá năng lực bản thân.