Chúc mừng các bạn học sinh AIC đã hoàn thành xuất sắc kỳ tốt nghiệp IB – Bằng tú tài quốc tế năm 2020