Học bổng từ 10% – 50% học phí cho 3 năm trung học chương trình IB tại trường AIC New Zealand hiện đang mở đơn cho học sinh lớp 8,9,10 tại VN, áp dụng cho các kỳ nhập học tháng 10/2021, tháng 2,7,10/2022.