Auckland International College

The Preparation Year Programme – Chương trình Năm Dự bị

Chương trình Chuẩn bị cho Bằng Tú tài quốc tế IB – Year 11

Chương trình học Dự bị Year 11 trang bị cho học sinh những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để đáp ứng yêu cầu của Bằng Tú tài quốc tế IBDP từ Year 12. Học sinh sẽ học qua tất cả các môn của chương trình Diploma, từ đó đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất để chọn ra (6) môn chính cho 2 năm học IB sau này.

 

Bên cạnh đó, Year 11 bảo đảm cho học sinh phát triển thể chất toàn diện thông qua các môn Giáo dục Xã hội, Sức khỏe, Thể thao và Giải trí, cũng như cùng tham gia vào hoạt động toàn trường trong khuôn khổ giờ học CAS của chương trình IB.

 

Bài giảng cho Year 11 được thiết kế để học sinh làm quen với loại hình học tập sẽ gặp trong chương trình IB vào các năm sau, bao gồm nhiều bài luận, thuyết trình, cách thức bình luận và viết bài. Sẽ có các bài kiểm tra vào cuối kỳ học thứ 4 của Year 11.

 

Học sinh quốc tế hiện có thể đăng ký học online chương trình Year 11 khi New Zealand chưa mở cửa biên giới.  Thời khóa biểu lớp này sẽ theo giờ học trực tiếp do các giáo viên IB của trường AIC đang giảng dạy tại NZ. Học sinh sẽ được trường hướng dẫn và hỗ trợ khi theo học các giờ online, và tiếp tục được theo đúng lớp khi vào học trực tiếp tại New Zealand sau khi nước này mở cửa biên giới.

Year 11 On-line Class