Chương trình học của Năm 11 trang bị cho học sinh các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của chương trình Bằng tú tài quốc tế IB của Năm 12. Học sinh sẽ học tất cả các môn học được chương trình IB đưa ra, cung cấp cho các em đầy đủ thông tin nhằm đưa ra lựa chọn phù hợp cho 6 môn học của Văn bằng IB vào năm học sau.

Chương trình học còn đảm bảo cho học sinh phát triển toàn diện với các môn Giáo dục Sức khỏe và Xã hội, Giải trí và Thể thao cũng như tham gia các hoạt động CAS toàn trường theo yêu cầu của chương trình IB.

Việc đánh giá kết quả của Năm 11 giúp học sinh làm quen với cách học mà các em sẽ gặp trong chương trình IB sau này, sẽ bao gồm các bài tiểu luận, thuyết trình, bình luận và các bài luyện kỹ năng viết. Học sinh sẽ có các bài kiểm tra vào kỳ thứ 4 của năm học.

Trong tình hình biên giới New Zealand đang đóng cửa hiện nay, học sinh quốc tế sẽ học chương trình Năm 11 online, từ ngày 27/7/2020. Thời khóa biểu của các lớp trực tuyến này sẽ áp dụng theo thời gian giảng dạy thực của các giáo viên IB tại AIC New Zealand. Trường sẽ có thầy cô hướng dẫn và hỗ trợ cho các em khi học trực tuyến. Học sinh sẽ học tiếp chương trình với các giáo viên của mình khi trở lại trường AIC, khi biên giới New Zealand đã được mở lại bình thường sau này.